Generali Belgium voegt drie nieuwe fondsen toe aan haar gamma van beleggingsfondsen in tak 23-beleggingsverzekeringen

Om nog beter in te kunnen spelen op de verwachtingen van de investeerders, heeft Generali Belgium drie nieuwe beleggingsfondsen toegevoegd aan haar bestaande gamma voor beleggingsverzekeringen (tak 23). De fondsen zijn afkomstig van drie topbeheerders (M&G Investments, Keren Finance en Rothschild Asset Management).

Dankzij deze drie nieuwe fondsen, versterkt Generali haar gamma met twee defensieve fondsen en één dynamisch fonds. Deze drie fondsen versterken het gamma en zorgen voor meer diversiteit. Zo kunnen mensen die aarzelend staan t.o.v. tak 23, en rekening houdend met hun beleggersprofiel, dankzij het investeringsfonds van Generali M&G Optimal Income en Generali Keren Patrimoine investeren in tak 23-fondsen die voornamelijk beleggen in obligatiefondsen. Voor klanten die meer risico’s willen nemen, heeft Generali beroep gedaan op Rothschild Asset Management. Aan hen wordt het Generali R Valor F fonds aangeboden, een dynamisch beheerd fonds met een risicoklasse 6.

 

Een oplossing om met twee verzekerd te zijn?

Generali is één van de enige verzekeraars in België die de optie aanbiedt om een beleggingsverzekering te onderschrijven met 2 verzekeringsnemers en 2 verzekerden. Deze constructie heeft verschillende voordelen: zo worden, bijvoorbeeld, bij het overlijden van één van de verzekeringnemers de rechten van de overledene overgedragen aan de andere verzekeringnemer.

Deze optie, die reeds sinds november 2015 beschikbaar is, wordt steeds populairder: 35% van de contracten wordt momenteel afgesloten met dit veiligheidsmechanisme.

 

Overzicht fondsen

Generali M & G Optimal Income: Het onderliggende fonds, M&G Optimal Income, is een ‘kern’-obligatiefonds dat ernaar streeft om onder verschillende marktomstandigheden beter te presteren dan de grote obligatiesectoren. Dit met een lage volatiliteit en een afdekking van het valutarisico naar euro. Het fonds kan tot 20% beleggen in aandelen wanneer deze aantrekkelijker lijken dan bedrijfsobligaties.

Generali Keren Heritage: Het onderliggende fonds, Keren Patrimoine, kan worden belegd in aandelen, obligaties en converteerbare obligaties van Franse en Europese bedrijven, maar eveneens in geld. Als echt ‘asset allocatie’ fonds, laat Keren Heritage zijn blootstelling aan verschillende activaklassen variëren naargelang de verschillende marktfasen. Hierbij   zoekt het steeds naar een optimale risico-/rendementsverhouding. Dit fonds is eveneens flexibel omdat het aantal aandelen niet meer dan 35% van de globale portefeuille mag overschrijden.

Generali R Valor F: Het onderliggende fonds R Valor F heeft een ‘gediversifieerde’ ICBE classificatie. Het fonds kan in functie van de percepties over het economisch klimaat en de overtuigingen van de beheerders geïnvesteerd worden, tussen 0 en 100% in aandelen en obligaties van alle kapitalisatiegroottes en uit alle geografische regio’s.

Contacteer ons
Bruno Peelman Marketing & Communication, Generali Belgium
Bruno Peelman Marketing & Communication, Generali Belgium
Over ATHORA

Over Athora Belgium N.V.

Athora Belgium (het vroegere Generali Belgium) is sinds 1901 aanwezig in België. Het bedrijf telt 400 medewerkers, bedient 530.000 klanten en biedt een waaier aan levens- en schadeverzekeringen aan via een netwerk van om en bij de 1.000 onafhankelijke makelaars. In 2018 bedroegen de totale premie-inkomsten ongeveer €685 miljoen. De activaportefeuille van Athora Belgium bedraagt ongeveer €6,5 miljard. www.athora.com/be

Over Athora Holding Ltd.

Athora is een verzekeraar en herverzekeraar die zich focust op de Europese markt. Het bedrijf zet haar focus, kapitaal, tijd en technische expertise in om klanten een stabiel en langetermijn rendement op haar producten aan te bieden. De belangrijkste dochterondernemingen van Athora zijn Athora Belgium N.V., Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden), Athora Ireland plc (Dublin) en Athora Life Re Ltd (Bermuda). De Athora groep heeft ongeveer 800 medewerkers, 800.000 polishouders en een totaal geconsolideerd vermogen van ongeveer €15 miljard. Voor meer informatie: www.athora.com.